Kas zonder gas

Nederland staat al jarenlang bekend om haar export. Dit wordt met name mogelijk gemaakt door de landbouw. Nederland heeft wel liefst 10 duizend hectare aan tuinbouw onder glas. Kassen zijn handig voor de voedsel levering, maar kosten ook veel energie. Gelukkig worden de westlanders steeds innovatiever. 

Met een oog voor de toekomst zijn we meer en meer bezig met duurzame oplossingen tegen klimaatverandering. Nou zijn de tuinders een aardig eindje op weg. Kassen zijn namelijk al slim van zichzelf. Ze verlengen seizoenen en zorgen dus voor klimaat onafhankelijkheid. Maar door de kassen op diverse manieren te gebruiken, wordt niet alleen ruimte bespaard, maar ook ecologisch nagedacht. 

Bio-energie

Om energie te besparen in de kassen wordt gekeken naar bio-energie. Dit is energie gewonnen uit organisch materiaal, bijvoorbeeld zonlicht of geothermie. Biobrandstoffen leveren een bijdrage aan het verminderen van het aardgasgebruik. Het beperken van het energieverbruik en het vervangen van fossiele brandstoffen zijn belangrijke onderdelen voor een duurzame glastuinbouw. Op dit moment bestaan er veel ‘proefkassen’, waarin gestart is met het gebruik van bio-energie. Hier vindt het opwekken van energie uit biomassa plaats door middel van warmte-installaties. Deze installaties verbranden snoeiafval en houtresten van de tuinders en leveren zo energie aan de kas. 

Zonnepanelen

Voor de groei van planten is vanzelfsprekend licht nodig. Tuinders plaatsen zonnepanelen daarom niet op de kas. Desalniettemin is er genoeg plek op loodsen, schuren en daken waar de panelen wel op geplaatst kunnen worden. Oude asbestdaken van schuren worden vervangen door nieuwe daken met duurzame zonnepanelen. Bij gewassen die niet veel licht nodig hebben, zoals sla en perkplanten, kunnen zonnepanelen geïntegreerd worden óp het dak. Zo wordt ‘tuinbouw westland’, ‘zonnepanelen westland’. Hierbij is één kant van de nok bedekt met panelen, terwijl de andere kant bestaat uit helder glas. Zo hebben de tuinders voldoende licht en kan er altijd een raam opengezet worden voor ventilatie. 

Water

In een kas wordt overduidelijk veel water gebruikt. Dat is tenslotte nodig voor de groei van de plant. Maar het gebruik van drinkwater is zonde, dit kan veel beter ergens anders voor gebruikt worden. In plaats daarvan worden slimme manieren gezocht om water op te vangen en opnieuw te gebruiken. Het hergebruik van water zorgt voor een cyclus, dit is erg duurzaam aangezien er minder watertoevoer nodig is. Het water wat overblijft, ook wel drainwater genoemd, wordt opgevangen, gefilterd en ontsmet. Dit water wordt samen met het condenswater hergebruikt. Verder bestaat de hoofdtoevoer van het gietwater uit regenwater.