Verzakking van een huis of aanbouw? Last van scheuren in muren?

Verzakking van een huis of aanbouw Last van scheuren in muren

Soms is het duidelijk zichtbaar wanneer een huis, woning of gebouw is verzakt. Het staat daadwerkelijk scheef. Echter komen funderingsproblemen en verzakking van funderingen van huizen en gebouwen vaak pas aan het licht doordat er scheuren in muren zichtbaar worden. Deze muur scheuren ontstaan veelal in de zwakke punten van een muur, zoals bij ramen, deuren en kozijnen. Bij een verzakte fundering zijn muurscheuren de eerste zichtbare gevolgen van een dieperliggende oorzaak: een niet voldoende draagkrachtige bodem. Funderingen op staal ondervinden in tegenstelling to onderheide bouwconstructies relatief snel problemen als deze te maken krijgen met inklinking van het onderliggende grondpakket. Met een bouwkundige keuring in Zwolle kunnen dergelijke problemen worden blootgelegd.

Er bestaan verschillende oplossingen voor het verhelpen van verzakkingen aan woningen en gebouwen welke op staal gefundeerd zijn. De injectietechniek voorkomt verdere verzakking en verbetert de draagkracht van de ondergrond onder de fundering. Beide technieken bieden bij zowel grote, kleine als later aangebouwde constructies (garage, keuken, aanbouw of uitbouw) een uitstekende oplossing.

Verzakte fundering bij woningen en gebouwen

We onderscheiden twee soorten verzakkingen van een fundering bij woningen en gebouwen:

  1. De verzakking van kleine bijgebouwen en aanbouwen die bijvoorbeeld zijn gefundeerd op een betonplaat. Hierbij kan gedacht worden aan een serre, keuken of andere, vaak kleine uitbreiding van een woning.
  2. Verzakking van huizen en andere gebouwen die zijn gebaseerd op een gemetselde of in beton gegoten fundering. Hierbij gaat het over het algemeen over grotere bouwconstructies zoals huizen, woningen en bedrijfspanden.

Constructies gefundeerd op een betonplaat

Constructies die op een betonplaat zijn gefundeerd, zijn meestal betrekkelijk eenvoudig te herstellen. Met deze techniek worden holle ruimtes onder de betonplaat gevuld en kan de constructie door het expansie vermogen van ons materiaal (waar mogelijk) worden gelift.

Gemetselde of in beton gegoten fundering (fundering op staal)

De problemen van verzakkende constructies die zijn gebouwd op een gemetselde-, stroken- of andere niet-onderheide fundering, zijn in de meeste gevallen te wijten aan de ondergrond. De oorzaak van deze verzakkingen ligt op meters diepte, in de regel op verschillende niveaus. Er zijn verschillende manieren op dit op te lossen. Met een specifieke techniek wordt het draagvermogen van de ondergrond verbeterd en kan de constructie waar mogelijk worden gelift. Een betaalbare bouwkeuring legt dergelijke problemen bloot en geeft aan wat de eventuele herstelkosten zijn.